Název programu :

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti podpory:

3.3

Název oblasti podpory a území:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti: 

FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/13.04161

TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice  se podařilo získat finanční prostředky na projekt „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vybudování společného CZ-PL sportovního střediska mládeže, které bude tvořeno stávajícím fotbalovým hřištěm a sociálním zázemím, jehož dobudování je předmětem projektu.
Součástí projektu bude provedení kompletní elektroinstalace, provedení obkládacích prací (obklady stěn, podlahy) a vybavení nezbytnou sanitární technikou a dalším vybavením (nábytek - šatní boxy, stoly a židle). Bez tohoto zázemí nelze zamýšlené společné středisko vytvořit. Celé toto zázemí bude sloužit v rámci projektu pro konání týdenního fotbalového kampusu pro mládež s přípravou na společné utkání (pondělí až pátek, v odpoledních hodinách za účasti trenérů z české a polské strany), rovněž pro konání pravidelných (1x týdně) společných fotbalových tréninků.

Jako vyvrcholení projektu budou uspořádány dva turnaje. První turnaj – tradiční turnaj O pohár starostky bude určen pro žáky, druhý turnaj je určen pro dospělé fotbalové týmy. V rámci závěrečného setkání budou prezentovány výstupy projektu, vyhodnocení společných tréninků, na konci dojde k neformálnímu ocenění hráčů a funkcionářů - nejaktivnější hráč, nejmladší hráč, nejstarší hráč apod.
Hlavní přínos projektu je spatřován v prohloubení partnerských vztahů občanů obou obcí, navázání přátelství a upevnění sociálních vazeb pomocí zajištění volnočasových aktivit. Z hlediska vzdálenosti jsou obě partnerské organizace blíže (i když je dělí hranice) než nejbližší fotbalový klub na české straně (vzdálenost cca 3 km), z čehož vyplývá snadná dostupnost (je možné použít na přepravu kolo).

Hlavním cílem tohoto projektu je navázat na předchozí společné akce mezi obcí Šilheřovice a gminou Krzyżanowice a tuto spoluprací dále rozvíjet i na poli sportovním mezi fotbalovými kluby na obou stranách hranice ve všech věkových kategoriích. Kopaná patří mezi nejpopulárnější sporty jak v ČR, tak i v PR. Proto chce TJ Sokol Šilheřovice rozvinout CZ- PL spolupráci v této oblasti prostřednictvím vybudování společného sportovního střediska. Dalším významným cílem projektu je využití společného týdenního kampusu nejen ke zlepšení fyzické kondice a fotbalových dovedností, ale také vznik nových přátelství a upevnění sociálních vazeb mezi mládeží.


Cílovou skupinou v rámci projektu jsou obyvatelé Šilheřovic a Krzyżanovic, a to jak dospělí, tak i mládež a děti (trenéři, hráči, široká veřejnost vč. účastníků závěrečného setkání). Všichni, kteří ve svém volném čase aktivně sportují nebo jenom rádi sledují sportovní soutěže, turnaje a zápasy. Jedním z vlivu výsledku projektu na cílovou skupinu je i vzájemné jazykové porozumění fotbalové terminologie.

Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 29 869,03 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV je ve výši 85%, tj. 25 388,68 EUR.

Dotace-polsky-web

Zde si můžete prohlédnout záznamy z TV HLUČÍNSKO, které odvisílalo TV záznamy z projektu Fotbal bez hranic CZ-PL

http://www.hlucinsko.tv/2014-08-18-silherovice-projekt-fotbal-bez-hranic.html

http://www.hlucinsko.tv/2014-09-05-silherovice-fotbal-bez-hranic.html

http://www.hlucinsko.tv/2014-09-16-silherovice-mezinarodni-turnaj-ctyr-skol.html

Výsledky mezinárodního turnaje „O pohár starostky obce“

Termín:                                   9.9.2014 od 8.30hodin

Účastnici:                               Hať, Píšť, Šilheřovice,Chalupki

Program:                                 Šilheřovice – Hať                   1:3

                                               Chalupki – Píšť                      1:0      

                                               Šilheřovice - Píšť                    0:5

                                               Hať – Chalupki                      0:3

                                               Šilheřovice – Chalupki           0:3
                                               Píšť – Hať                              3:0

Celkové pořadí:                      1. Chalupki

                                               2. Píšť

                                               3. Hať

                                               4. Šilheřovice

O umístění v tabulce rozhoduje:

a)      počet bodů

b)      vzájemné utkání

c)      vyšší počet vstřelených branek

d)     větší rozdíl branek

e)      los