Název programu :

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti podpory:

3.3

Název oblasti podpory a území:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti: 

FOTBAL BEZ HRANIC – vybudování CZ-PL fotbalového týmu v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/15.04494

TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice  se podařilo navázat na úspěšný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL fotbalového týmu mládeže, který bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích. V rámci projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6. - 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015.

Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 11 292 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV je ve výši 85%, tj. 9 598 EUR.

Herb_krzyzanowice

Kliknutím na loga se Vám otevřou stránky obecního úřadu Šilheřovice a Gminy Krzinowice.