Na této stránce můžete vkládat vlastní příspěvky...

Vulgární příspěvky budou mazány. Na anonymní příspěvky nemusí být reagováno.

Diskuze

z IP 2a00:1028:8d1f:*** | 30.11.2020 23:55
ZACHRAŇME SOKOL
Vážení členové a příznivci TJ Sokol Šilheřovice,
na základě dlouhodobého vývoje situace jsem nucen psát tyto řádky a obrátit se i na Vás všechny, kteří máte rádi sport potažmo náš fotbal, abych Vás upozornil na hrubé nedostatky při vedení účetnictví v TJ Sokol Šilheřovice, na hrubé porušování stanov TJ a zcizování finančních prostředků TJ. Jsem dlouhodobým sponzorem TJ Sokol Šilheřovice, mám tento sport velmi rád a z vlastní vůle jsem ho po dobu 20 let finančně podporoval. Jsem si vědom závažnosti a tíhy této nepříjemné pravdy, která je uvedena níže a ke které nemohu mlčet.
Dovolte mi mé postoje uvést na pravou míru a objasnit je.
Na dlouhotrvající problémy a závažné nedostatky se snažím nahlas upozorňovat po celý letošní rok, avšak bezvýsledně ovšem s velkým osočováním vůči mé osobě. Situaci jsem řešil osobně na Výboru, k dnešnímu dni jsem neobdržel žádnou adekvátní odpověď. Napsal jsem i tři dopisy předsedům TJ Sokol Šilheřovice a kontrolní komisi, vše zůstalo bez odezvy. V červnu 2020 jsem obdržel od předsedy (p. Žvaky) výsledky hospodaření pokladny a „boudy“. Na výboru dne 21.7. 2020  jsem opět vznesl mnoho připomínek k těmto zveřejněným výsledkům. Na tomto jednání paní účetní Bílá roztrhala uvedené výkazy, které předložila vyplněné, což jsem při žádném jednání ve svém dosavadním životě nezažil a ba co víc, nikdo z členů Výboru nezasáhl a nijak na to nezareagoval. Asi se vše trhalo, protože je vše čisté.
Zaznělo tam spoustu dalších nesmyslů jako např. zmínka p. Kopii o zimní a letní ceně piva. Já vycházím z cen, které mne byly předloženy, p. Kopia nezná ani procento zisku z „boudy“, jednou zmíní výši 9 %, poté 12 %. Letos je hospodaření „boudy“ v mínusu 20 %. Ztráta z hospodaření „boudy“ činí za 1.pol. 2020 t.r. mínus 17.313,-- Kč.
A nyní mé zdůvodnění,
za 96.533,-- Kč se nakoupilo zboží k prodeji.
Zůstatek k 1.1.2020 činil 31.830,-- Kč, sečteno 120.363,-- Kč.  Z tohoto obnosu by měl tak zisk činit 140 %, to je cca 150.000,-- Kč. A v tomto zisku je oficiálně vedena ztráta 17.313,-- Kč.
Vedoucí „boudy“ podal tvrzení, že bečky piva se prodávají, avšak peníze z příjmu žádné nejsou. Bylo vysloveno plno dalších klamných informací, které jen potvrzují, že peníze z příjmu „boudy“ se ztrácejí. Za loňský rok 2019 byl vykázán zisk 120.000,-- Kč. Zde opět chybí v účetnictví 200.000,-- Kč při uvedeném zisku z prodeje. Ani účetnictví z předešlých let nepodávají jakkoli věrohodné a ověřitelné informace.
Žádná z odpovědných osob, které se záležitost dotýká, nechce předložit konkrétní účetní doklady s údaji, která by závažná pochybení vyvracela a uváděla na pravou míru. Další záležitostí k zamyšlení je provedená inventura po 20 letech. Tuto jsem požádal provést p. Kopiu již několik let, byla tak uskutečněna 12.8.2020. Inventární komisi určil p. vedoucí „boudy“, i přestože jsem žádal o přítomnost jak písemně tak ústně, nebyl jsem přizván a jistě to mělo důvod. Každopádně to vyvolává otázky, zda se ve skutečnosti jednalo o fakticky provedenou inventuru nebo jen soupis zboží (když adekvátní podklady, ze kterých by se dalo vycházet oficiálně neexistují). Ve chvíli, kdy jsem požádal o zápis z této provedené inventury, bylo mi umožněno p. předsedou (p. Žvaka) po dobu cca 1 minuty do tohoto zápisu nahlédnout, nesměl jsem si udělat kopii ani poznámky.
Všechny tyto situace a jednání z řad členů TJ Sokol Šilheřovice a i způsob provedené inventury mne jen utvrzuje v přesvědčení, že dochází k systematickému zakrývání nedostatků a manipulaci s účetnictvím TJ Sokol Šilheřovice. Já sám během pouhé minuty jsem přišel na 4 hrubé nedostatky v zápisu. Rovněž jsem prosil o předložení výdajů za rok 2019 v souhrnné výši za 540.000,-- Kč, k dnešnímu dni se tak nestalo.
Za 1. pol. 2020 jsou zaplaceny přijaté faktury ve výši 168.347,-- Kč, na Výboru nevěděl ani jeden člen ani paní účetní Bílá za co byly tyto faktury proplaceny. Na Výborech se neschvalují žádné výdaje ani příjmy, vše řeší v osobní kompetenci p. Kopia a během své nemoci pověřil správou finančních prostředků TJ Sokol Šilheřovice svou manželku.
V pokladně je v letošním roce rozdíl mínus 37.427,-- Kč. I přes mé upozornění Výboru žádné peníze nechybí. Chci tím říct, že v „boudě“ se pracuje s cca. milionovou tržbou ročně bez jakékoli adekvátní inventury a počítání tržeb. Pak se nemohou dopočítat ani zisku.
V lednu 2020 proběhla valná hromada, která je neplatná, protože nebyli pozváni řádné členové TJ Sokol Šilheřovice, což je hrubým porušením stanov. Byl zvolen předseda kontrolní komise, pokladníkem – jak jinak – loajální člověk p. Kopii. V srpnu 2020 byl Výbor, od kterého bych očekával vysvětlení všech mých neustálých připomínek a dotazů jak písemných tak ústních, tak řešeno nebylo vůbec nic, ale byla mi nabídnuta p. starostou Kaňou rezignace.
Ano, musím odejít, protože jsem sponzoroval z vlastních prostředků 1.200.000,-- Kč za uplynulých 20 let. TJ Sokol po tuto dobu nevěděl, co je to nakupovat dresy pro Áčko, šatny by dodnes nestály, kdybych se nezaručil osobním majetkem za půjčku k výstavbě ve výši 1 mil. Kč (Obec i p. Kopia odmítli TJ Sokol ručit). Pořídil jsem také dlažbu, tepelné čerpadlo atd. a tímto jsem se provinil a musím odejít.
Před valnou hromadou mě členové TJ Sokol Šilheřovice slíbili transparentnost účetnictví a do dnešního dne nepředložili ani jeden doklad. Já osobně na rozdíl od členů Výboru bojuji za peníze pro TJ Sokol, ne pro sebe, já už to nemám zapotřebí. Opravdu zde nemohu napsat vše, co se ve Výboru děje. Co je nejsmutnější, neřeší se fotbal. Máme jeden z nejstarších mančaftů v soutěži, příchodem hráčů se zabývá pouze trenér, Výbor má na starosti „boudu“ a nyní přidělenou zakázku za 400.000,-- Kč bez výběrového řízení na bourání a rekonstrukci vstupní brány, údajně kvůli ohnutých traverz a výšky pro vjetí sanitky. Traverzy zůstaly ohnuté jak byly a taktéž vnitřní výška zůstala stejná. Opravili střechu nejdražším způsobem, asi si domyslíme proč a traverzy možná opraví příští rok. Tato zakázka zajisté pomůže na nohy našemu fotbalu.
Jsem si plně vědom, že budu současným Výborem intenzivně osočován ze lži a napadán, jsem však ochoten předložit dokumenty, ze kterých jsem čerpal a vysvětlit všechny zmíněné věci v tomto dopise každému, kdo projeví zájem.
Na závěr si myslím, že situaci by měla řešit valná hromada i přes skutečnost, že dnes nikdo přesně neví kdo je jejím členem a kdo ne. Výbor si plete pojmy jako oddíl, družstvo atd. Je zde velký majetek TJ Sokol Šilheřovice, který nezná své členy a řídí jej lidé loajální p. Kopiovi. Tento dopis jsem se rozhodl sepsat i z důvodu, že nám v letošním roce byly vyplaceny státní dotace ve výši cca 450.000,-- Kč a pokud se i s těmito prostředky takto hospodaří, nemám žádnou důvěru k těm, kteří mají možnost s těmito prostředky nakládat.
Uvedený dopis jsem chtěl placenou inzercí otisknout v Šilheřovickém zpravodaji, ale rada obce mne pod cenzurou zakázala.
Řídí se heslem – všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější. Jistě vědí proč.
To je také důvod, proč se na Vás členy a příznivce TJ Sokol Šilheřovice obracím.                                                  Ing. Josef Šilhan
z IP 85.71.147.*** | 1.6.2017 16:02
Vážení, nedá mi, abych se nevyjádřila k průběhu včerejšího "utkání" Šilheřovice : Píšť. Je sice hezké, že cítíte ohledy vůči spřátelenému klubu z Píště, avšak z pohledu diváků, kteří očekávají, že celé mužstvo bude hrát s plným nasazením, se jednalo o očividnou frašku. Také mladší hráči, nastupující do zápasu s úmyslem vyhrát, jsou tímto poněkud demotivováni.
Tento podivný přístup pak jen zapadá do obrázku stavu současného fotbalu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. S pozdravem... Vaše fanynka Dagmar Václavíková.
z IP 194.61.48.*** | www.babyloncup.cz | 17.4.2017 15:40
Ahoj, rádi bychom vás pozvali na 9. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané Babylon cup, který se odehraje 1. a 2. července 2017 v Jaroměři, více info na www.babyloncup.cz
z IP 46.174.155.*** | 6.2.2017 12:00
Starší přípravka + Benjamínci:Vážení fandové mládežnického fotbalu v Šilheřovicích
V sobotu 28.1.2017 se v místní tělocvičně uskutečnil druhý ročník mezinárodního halového turnaje (ročníky 2006 a mladší)
" O pohár obce Šilheřovice " Turnaje se zůčastnily tyto týmy: Tj sokol Šilheřovice, Tj sokol Hať, Tj slávia Píšť,
LKS Tworkow, CZ - PL team. Naši kluci odehráli zápasy s těmito výsledky: Šilheřovice - Hať  5:0, Branky: Kulhavý 3, Tyleček 2.
Šilheřovice - Tworkow 0:3, Šilheřovice - CZ - PL team 2:1, Branky: Kučera 2. Šilheřovice - Píšť 3:0, Branky: Schulla2, Kučera.
Konečné pořadí: 1 LKS Tworkow, 2 Tj sokol Šilheřovice, 3 Tj slávia Píšť, 4 Tj sokol Hať, 5 CZ- PL team.
Individuální ocenění: Nejlepší hráč týmu Šilheřovic - Kučera Ondřej, nejlepší hráč týmu CZ - PL - Jakubík Maxmilián,
nejlepší hráč týmu Haťe - Pjenták Tomáš, nejlepší hráč týmu z Tworkowa - Popela Kryštof, nejlepší hráč týmu Píště - Maško Jan.
Nejlepší hráč turnaje - Miník Kryštof ( Šilheřovice). Nejlepší střelec turnaje - Jendrejczyk Nikola ( Tworkow PL) Nejlepší brankář
turnaje - Moric ( Pišť).
Chlapci odehráli velmi podařený turnaj, završený krásným 2 místem.  Gratulujeme.

O týden později  v sobotu 4.2.2017 proběhl v místní tělocvičně první ročník mezinárodního halového turnaje (ročníky 2009 a mladší)
" O pohár obce Šilheřovice" Turnaje se zůčastníly týmy: Tj sokol Šilheřovice, Tj sokol Hať, LKS Tworkow I, LKS Tworow II, CZ - PL team.
Naši nejmenší Benjamínci odehráli zápasy s těmito výsledky: Šilheřovice - Hať 2:0, Branky: Bittner, Miník. Šilheřovice - LKS Tworkow I 3:0, Branky: Miník 3. Šilheřovice - CZ-PL 3:0, Branky: Miník 3, Šilheřovice - Tworkow II 1:0, Branky: Miník.
Konečné pořadí: 1 Tj sokol Šilheřovice, 2 Tj sokol Hať, 3 LKS Tworkow I, 4 LKS Tworkow II, 5 CZ-PL team.
Individuální ocenění: Nejlepší hráč týmu Šilheřovic - Bittner Lukas, nejlepší hráč týmu Haťe - Pientka Jakub, nejlepší hráč týmu Tworkow I - Piskorz Mateuš, nejlepší hráč týmu Tworkow II - Tannfeld Kuba, nejlepší hráč týmu CZ-PL - Knopp Jakub.
Nejlepší hráč turnaje: Kubis Denis (Hať). Nejlepší střelec turnaje: Miník Kyštof ( Šilheřovice). Nejlepší brankář turnaje: Foitzik Benjamin ( Tworkow).
Naši nejmenší prošli turnajem bez zaváhání a poprávem  zvítězili v celém turnaji. Velká gratulace.
Na těchto dvou turnajích byla vidět snaha kluků ,poprat se o co nejlepší výsledek. Jen je škoda, že se klukům nedostalo větší podpory
svých rodinných příslušníku. Kdy jindy a kde?, když se turnaj odehrává v místě bydliště. Věřím, že to příští rok bude o poznání lepší. Přece jít podpořit své kluky, vidět jejich snahu, co se naučili a jaký mají progres a povzbudit je v dalším sportovním vývoji je k nezaplacení.
Závěrem chci poděkovat za obsluhu občerstvení a upečení koláčů, buchet paní Schullové,Tylečkové,Miníkové,Vahylové,Urbancové, Šomodi,Kopiové. Pánům rozhodčím Jirkovi Nováčkovi a Romanu Redzinovi, zdravotnici slečně Anně Lazarové, panu Josefu Šilhánovi za komentář běhěm turnaje. Za pomoc při organizaci panu Kopiovi, Kulhavému,Miníkovi, Janoschovi a obecnímu úřadu  s paní Lenkou Šomodi a všem lidem kteří se podíleli za zdárný průběh těchto dvou akcí.
Velké poděkování patří všem naším sponzorům. jsem velmi rád a mile překvapen, že se najdou lidé kterým záleží na sportovním rozvoji fotbalové mládeže v ŠILHEŘOVICÍCH.

Sponzoři turnaje: MUDr. Daniel Gavlíček, DB – TRANS, Stolařství Jan Miník, Stavby Machala, Krámek NA NÁVSI, Restaurace NA NÁMĚSTÍ, Domácí potřeby Čecháček, Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., Autodoprava FulnečekFulneček, Jan Svěrkoš, KAMA CAR servis s. r. o., Miroslav Pískalla, Tomáš Kubenka, Vilibald Thomas, Spolek rybářů Šilheřovice, Autoslužby Duda, M&K pekárna, manželé Kuchařovi, manželé Schullovi, manželé Kulhaví, manželé Reichlovi, manželé Tylečkovi, Karel Uvíra, Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice, Obec Šilheřovice, Rothschildova cukrárna, Karel Sedlář, Oldřich Robenek, Jiří Schindler, Vladimír Homola - Bobrovníky, Jan Kozlowski - Polsko, Jaroslav Hošek.
z IP 46.174.155.*** | 2.2.2017 19:38
Mládež:Hned začátkem nového  roku v sobotu 7.1.2017se naše starší přípravka zůčastnila halového turnaje v Bohumíně.                       
Kluci si vyzkoušeli hrát proti kvalitním soupeřům z Polska. Výsledky: TJ sokol Šilheřovice – GLKS Wilkowice 0:4, TJ sokol Šilheřovice – MKS Puszcza 0:3 
TJ sokol Šilheřovice – Koksownik Zdzieszowice 0:4, TJ sokolŠilheřovice – LKS 05 Tworkow 1:2 Branka: Tyleček. TJ sokol Šilheřovice – Unia Turza Slaska 0:0, TJ sokol Šilheřovice – UKS DT
Tarnowskie Gory 1:3 Branka: Tyleček. TJ sokol Šilheřovice – AP Gliwice 1:1. Branka: Tyleček.
Chlapci obsadili v turnaji 7. Místo

V neděli 8.1.2017 se halového  turnaje v Bohumíně taktéž zůčastnili naš Benjamínci ( ročníky 2009 a mladší) Obdobně jako u starší přípravky se kluci střetli s velmi vyspělými soupeři, i přesto dokázali, že umějí zabojovat.
Výsledky: TJ sokol Šilheřovice – Unia Kosztowy Myslowice 0:5, TJ sokol Šilheřovice – UKS DT Tarnowskie Gory 0:3, TJ sokol Šilheřovice – Goral Istebna 0:1, TJ sokol Šilheřovice – Football project Jasienica 0:5, TJ sokol Šilheřovice – Akademia pilkarska Champions Rybnik 2:3, Branky: Bittner 2. TJ sokol Šilheřovice – LKS Tworkow A 2:5 Branky: Miník 2. TJ sokol Šilheřovice – LKS Tworkow B 3:1. Branky: Kuchař, Miník 2. Naši nejmenší obsadili na turnaji 7.místo
Po oba dva dny jak starší přípravka ,tak naši benjamínci sehráli těžká utkání se silnými soupeři z Polska. Turnaj nám ukázal, že je pořád co zlepšovat a nepolevovat v práci. Děkuji všem rodičům za pomoc s dopravou dětí.
z IP 46.174.155.*** | 31.1.2017 20:33
Mini žáci:Pozor změna!!!! Středeční tréninky budou celý únor jen do 17.hod.
z IP 46.174.155.*** | 30.1.2017 19:19
Mini žáci šilheřovice

V sobotu 4.2.2017 sraz naších Benjamínků v Tělocvičně v 8.15hod.
Poté bude rozehrán Mezinárodní halový turnaj "O pohár obce Šilheřovice" ročníky 2009 a mladší. Nominace: Miník, Knopp,Kučatý,Bittner, Kuchař,Šomodi,Urbanec,Mučka,Voznica,Kohler,Minikova.
Po příchodu na turnaj budeme rozdělení do dvou mužstev: TJ sokol Šilheřovice a CZ - PL team.
z IP 46.174.155.*** | 27.1.2017 15:56
Mini žáci:Zítra 28.1.2017 všichni nominovaní na turnaj sraz v tělocvičně v 8.15hod. V neděli 29.1.2017 bude klasicky trénink od 10-12.hod.
z IP 46.174.155.*** | 21.1.2017 10:47
Starší přípravka:Nominace na sobotní turnaj 28.1.2017 ročníky 2006 a mladší.: Šilheřovice: Schulla,Tyleček,Kulhavý,Kučera,Nevrtal,Reichel,Doležal,Kuchař,Miník,Knopp. CZ - PL Team: Redzina Š., Redzina F., Jakubík, Mrázek,Klok,Mučka Š. Náhradníci: Plaček
Všichni nominovaní sraz v 8.hod v tělocvičně
z IP 46.174.155.*** | 19.1.2017 15:37
Mini žáci:Prosím hráči kteří jsou registrování, aby donesli členský roční příspěvek, který činí 100kč. Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 16.1.2017 15:02
Mini žáci:Pozor středeční trénink 18.1.2017 bude jen do 17.hod
z IP 46.174.155.*** | 6.1.2017 17:11
Mini žáci:V neděli 8.1.2017 trenink nebude. Další trenink ve středu 11.1.2017.
z IP 46.174.155.*** | 4.1.2017 09:03
Benjamínci: 8.1.2017 sraz u O.Ú. v 8.15hod, pak odjezd na mezinárodní turnaj do Bohumína. Začátek turnaje je v 9.hod, konec v 14.hod. Nominace: Miník, Miníková, Kuchař, Knopp,Bittner, Urbanec, Kučatý, Šomodi, Mučka V., Voznica, Nováček,
ROCZNIK 2009/10
z IP 46.174.155.*** | 4.1.2017 08:50
Mini žáci:Dnes 4.1.2017 trénink od 16-17.30hod.
Dále pak v sobotu 7.1.2017 sraz starší přípravky v 8.15 hod u O.Ú. posléze odjezd na mezinárodní turnaj do Bohumína. Začátek je v 9.hod konec v 14.hod.
Nominace: Schulla, Kulhavý, Nevrtal, Kučera, Tyleček, Doležal, Mučka Š., Mrázek, Klok, Miník, Reichel, Kuchař.
z IP 46.174.155.*** | 28.12.2016 16:35
Mini žáci:Dneska trénink zrušen. Moc se omlouvám všem, kteří dorazili na trénink. Náš O.Ú. si svévolně zrušil náš zabukovaný čas. Ještě jednou se omlouvám a věřím, že se to již nestane.
Děkuji za pochopení.
z IP 46.174.155.*** | 23.12.2016 19:22
Mini žáci šilheřovice

Poslední trénink v tomto roce 2016 proběhne ve středu 28.12. V novém roce 2017 začínáme ve středu 4.1.2017 od 16-17.30hod a pak již každou středu od 16-17.30hod a každou neděli od 10-12hod.
Hezké svátky a vše nej do nového roku 2017 přejí trenéři.
z IP 46.174.155.*** | 15.12.2016 20:32
Mini žáci šilheřovice:

Tréninky zatím beze změn, jen 25.12.2016 samozřejmě nebude. Jinak jedeme durch.
Hezké svátky přeji všem Roman.
z IP 46.174.155.*** | 7.12.2016 19:37
Naši Benjamínci se v sobotu 3.12.2016 zúčastnili Mikulášského turnaje v Ratiboři (ročníky 2009 a mladší) Z šesti týmů kluci vybojovali krásné třetí místo. Navíc Kryštof Miník byl vyhlášen nejlepším brankářem turnajeSestava: Knopp,Miník,Miníková,Urbanec,Kučatý,Nováček,Mučka,Bittner,Mateuš,Kacper. Zápasy ve skupině: Šilheřovice - Rafako Ratiboř II 0:1. Branka: Mučka. Šilheřovice - Tworkow 1:6, branka: Miník. Zápas o umístění 3-4místo. Šilheřovice - Rafako Ratiboř I 1:1. branka: Bittner. na penalty kluci vyhráli 4:3 a obsadili krásné 3. místo. Penalty proměnili: Knopp,Bittner,Mateuš,Mučka. Tento turnaj probíhal ve výborné atmosféře, počínaje státními hymnami a konče znělkou z ligy mistrů. Naši borci na závěr dostali pohár,medaile a balíček sladkostí.
Děkuji moc za pozvání trenérovi z Rafaka Ratiboř panu Gregořovi a taktéž za celoroční spolupráci s trenérem Piotrem Muchou s LKS Tworkow.
Navíc dostali jsme pozvání od LKS Tworkow na jejich Mikulášský turnaj do Bohuhumína, který se odehraje 11.12.2016 v 14hod. Této spolupráce si cením.
Jde vidět, že Polsko fotbalem žije.
V novém roce se zúčastníme těchto turnajů: 7.1.2017 Bohumín (ročníky 2006 a mladší)
                                                                                    8.1.2017 Bohumín (ročníky 2009 a mladší)
                                                                                  28.1.2017 Šilheřovice (ročníky 2006 a mladší)
                                                                                    4.2.2017 Šilheřovice ( ročníky 2009 a mladší)
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají a podporují mládežnický fotbal v Šilheřovicích.
Přeji hezké svátky a do nového roku vše nej.
z IP 46.174.155.*** | 7.12.2016 19:00
Mini žáci šilheřovice

V neděli 11.12.2016 sraz všech nominovaných Benjamínků ( ročník 2009 a mladší) v 13.15hod u O. Ú. posléze odjezd do Bohumína na Mikulášský turnaj s našimi partnery z LKS Tworkow. Nominace:ho Jakub Kuchař, Kryštof Miník, Adam Urbanec, Lukas Bittner, Jakub Knopp,Vojtěch Mučka, Šimon Kučatý, Filip Šomodi, Jiří Nováček, Filip Plaček, Daniel Klok, Vendula Miníková, Danny Žebrák.
z IP 46.174.155.*** | 5.12.2016 19:59
Mini žáci šilheřovice

Příšťí dva středeční tréninky a to 7.12.2017 a 14.12.2017 budou  končit již v 17.hod
z IP 46.174.155.*** | 1.12.2016 19:18
Jen připomínám v sobotu Mikulášský turnaj v Ratiboři ( ročník 2009 a mladší)
a v neděli 4.12.2016 Mikulášský trénink u nás v tělocvičně.
Mini žáci šilheřovice
27 listopad v 17:35 ·

Benjamínci_: ( ročníky 2009 a mladší)
Nominace na turnaj v Ratiboři konaný dne 3.11.2016.Sraz a poté odjezd od O.Ú. v 8.hod :Kuchař,Miník,Urbanec,Voznica,Nováček,Bittner,Knopp,Šomodi,Plaček,Mučka,Kučatý,Žebrák.
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ rocznik 2009÷2011

SZCZEGÓŁOWY HARMONGRAM MIKOŁAJEK

1. 9.00 – 9.05 OFICJALNE OTWARCIE.

- Prezydent, Starosta, Prezes KS RAFAKO Racibórz

2. 9.05 – 9.15 PREZENTACJA DRUŻYN.

- Piotr Kielar (w tle muzyka Ligi Mistrzów)

3. 9.20 – 9.30 MECZ 1. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

4. 9.35 – 9.45 MECZ 2. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

5. 9.45 – 10.05 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Arka Gdynia

6. 10.10 – 10.20 MECZ 3. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

7. 10.25 – 10.35 MECZ 4. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

8. 10.35 – 10.55 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla kobiet (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Surmy z Ruchu Chorzów

9. 11.00 – 11.10 MECZ 5. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

10. 11.15 – 11.25 MECZ 6. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

11. 11.25 – 11.45 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Zejdlera z GKS-u Katowice

12. 11.50 – 12.00 MECZ 7 o V MIEJSCE. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

13. 12.00 – 12.05 WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „SKAZA”.

- występ grupy „Pantery”

14. 12.05 – 12.25 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Monety z Ruchu Chorzów

15. 12.30 – 12.40 MECZ 8 o III MIEJSCE. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

16. 12.40 – 12.45 WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „SKAZA”.

- występ solowy Agatki Kruszelnickiej

17. 12.45 – 13.05 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla mężczyzn (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Roberta Lewandowskiego

18. 13.10 – 13.20 MECZ 9 FINAŁ. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

19. 13.20– 13.40 WYSTĘP FREESTYLE FOOTBALL.

20. 13.40 – 13.55 CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD.

- wręczają: Waldemar Fornalik, Łukasz Moneta, władze miasta, Prezes KS Rafako

(w tle muzyka „We are the Champions”)

- paczka i medal dla każdego piłkarza, puchar dla zwycięzców, nagroda dla najlepszego bramkarza, strzelca i

zawodnika

21. 13.55 – 14.00 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE TURNIEJU.

- Prezydent, Starosta, Prezes KS RAFAKO Racibórz
z IP 46.174.155.*** | 27.11.2016 17:32
Benjamínci_: ( ročníky 2009 a mladší)
Nominace na turnaj v Ratiboři konaný dne 3.11.2016.Sraz a poté odjezd od O.Ú. v 8.hod :Kuchař,Miník,Urbanec,Voznica,Nováček,Bittner,Knopp,Šomodi,Plaček,Mučka,Kučatý,Žebrák.
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ rocznik 2009÷2011

SZCZEGÓŁOWY HARMONGRAM MIKOŁAJEK

1. 9.00 – 9.05 OFICJALNE OTWARCIE.

- Prezydent, Starosta, Prezes KS RAFAKO Racibórz

2. 9.05 – 9.15 PREZENTACJA DRUŻYN.

- Piotr Kielar (w tle muzyka Ligi Mistrzów)

3. 9.20 – 9.30 MECZ 1. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

4. 9.35 – 9.45 MECZ 2. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

5. 9.45 – 10.05 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Arka Gdynia

6. 10.10 – 10.20 MECZ 3. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

7. 10.25 – 10.35 MECZ 4. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

8. 10.35 – 10.55 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla kobiet (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Surmy z Ruchu Chorzów

9. 11.00 – 11.10 MECZ 5. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

10. 11.15 – 11.25 MECZ 6. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

11. 11.25 – 11.45 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Zejdlera z GKS-u Katowice

12. 11.50 – 12.00 MECZ 7 o V MIEJSCE. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

13. 12.00 – 12.05 WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „SKAZA”.

- występ grupy „Pantery”

14. 12.05 – 12.25 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla dzieci (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Łukasza Monety z Ruchu Chorzów

15. 12.30 – 12.40 MECZ 8 o III MIEJSCE. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

16. 12.40 – 12.45 WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „SKAZA”.

- występ solowy Agatki Kruszelnickiej

17. 12.45 – 13.05 KONKURS i LICYTACJA KOSZULKI.

- konkurs dla mężczyzn (w tle muzyka świąteczna)

- koszulka Roberta Lewandowskiego

18. 13.10 – 13.20 MECZ 9 FINAŁ. (Po każdej bramce dżingiel muzyczny)

19. 13.20– 13.40 WYSTĘP FREESTYLE FOOTBALL.

20. 13.40 – 13.55 CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD.

- wręczają: Waldemar Fornalik, Łukasz Moneta, władze miasta, Prezes KS Rafako

(w tle muzyka „We are the Champions”)

- paczka i medal dla każdego piłkarza, puchar dla zwycięzców, nagroda dla najlepszego bramkarza, strzelca i

zawodnika

21. 13.55 – 14.00 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE TURNIEJU.

- Prezydent, Starosta, Prezes KS RAFAKO Racibórz
z IP 46.174.155.*** | 8.11.2016 18:40
Vážení fotbaloví přiznivci starší přípravky a benjamínků

        Máme za sebou podzimní část soutěže.  Kluci sehráli velmi pěkná utkání s dobrými výsledky.
        Nemohu nezmínit našeho podzimního krále střelců, a tím je Tyleček Tomáš,  který v sedmi
        zápasech vsítil úctyhodných 33 branek. Samozřejmě je to práce celého mužstva. Velmi
        oceňuji přístup a píli i těch nejmenších, kteří trpělivě čekají na svou šanci si zahrát v mistrovském
        utkání. Děkuji rodičům za odvozy k zápasům a i to, že své děti vedou ke sportu a mají výdrž.
        Velmi rád bych chtěl poděkovat babičce Matyáše Reichela, paní Lýdií Lampartové za
        sponzorský dar a to za kompletní sadu 17ks dresů, 10ks rozlišováku, 2 míču a tašku na dresy.
        To vše pod záštitou pojišťovny GENERALI. Moc si toho vážíme, kluci měli obrovskou radost.
        Starší přípravka se 28.9.2016 zůčastnila turnaje v Petřkovicích s těmito výsledky: Šilheřovice - Hlučín U9  0:9,
        Šilheřovice - Kožle (PL) 0:1, Šilheřovice - Hať 2:1, branky: 2 Tyleček, Šilheřovice - Hlučín U10 0:0,
        Šilheřovice - Dolní Lhota 0:3. Kluci obsadili z 12 mužstev pěkné 9 místo.
        Ve spolupráci s našimi Polskými partnery se v  neděli 23.10.2016 na našem hřišťi uskutečnil mezinárodní mini turnaj benjamínků
        s těmito výsledky: Šilheřovice - Tworkow I 5:2, Šilheřovice - Rafako Ratiboř 4:0, Šilheřovice - CZ-PL Team 3:3, Šilheřovice - Tworkow II
        8:0. Pořadí: 1 Šilheřovice , 2 CZ-PL Team, 3 Tworkow I, 4 Rafako Ratiboř, 5 Tworkow II.
        Velká gratulace naším nejmenším k výbornému výsledku. Za velmi zdařilou akci bych chtěl poděkovat
        všem zůčasťněným rodičům, panu Kopiovi a maminkám pani Tylečkové,Kuchařové,Schullové,Vahylové za perfektní občerstvení.
        Díky moc.
        Tréninky již budou probíhat v TĚLOCVIČNĚ Z.Š. a to každou středu od 16 - 17hod a každou neděli od 10 - 12hod.
        Veškeré informace naleznete na www.sokolsilherovice.cz nebo Facebook: Mini žáci Šilheřovice.

        Za TJ sokol Schulla Roman
z IP 46.174.155.*** | 8.11.2016 18:36
Mini žáci šilheřovice

Do odvolání budou středeční tréninky prodlouženy do 17.30hod.
z IP 46.174.155.*** | 25.10.2016 20:01
Mini žáci šilheřovice

Tréninky již nebudou na hřišťi. Začínáme trénovat v tělocvičně od 2.11.2016 - Každou středu od 16 - 17hod a každou neděli od 10 - 12hod. Roman
z IP 46.174.155.*** | 20.10.2016 18:14
Mini žáci šilheřovice

POZOR!!! za nepřiznivého počasí bude nedělní akce přesunuta do TĚLOCVIČNY Z.Š.
z IP 46.174.155.*** | 18.10.2016 15:59
MIni žáci:Dnes 18.10.2016 trénink zrušen: Ukončení sezony + mini turnaj proběhne v neděli 23.10.2016 v 9.15hod na hřišťi. Všichni jste zváni.
z IP 46.174.155.*** | 17.10.2016 19:37
Mini žáci:Zítra 18.10.2016 trénink na hřišťi v 17.hod.
Pozor ve čtvrtek trénink nebude ani středa tělocvična!!!!!
V neděli 23.10. 2016 nebude tělocvična. Všichni sraz na hřišťi v 9.15hod. Přijedou si k nám zahrát a zatrénovat naši partneři
z Polska. Ročníky 2009 a mladší. Začátek mini turnaje je v 10.hod. Bude celkem 5 týmů: 2* Raťiboř, 2*Tworkow,1*Šilheřovice. Hrát se bude na dvou hřišťích.Nominace: Knopp,Miník,Kučatý,Mučka,Šomodi,Urbanec,Kuchař,Klok,Voznica, Bittner.
Zároveň bych chtěl pozvat všechny ostatní hráče + rodiče na ukončení podzimní části sezony.
z IP 46.174.155.*** | 13.10.2016 19:17
Mini žáci:Zítra 14.10.2016 sraz u O.Ú. v 15.15hod. poté odjezd k poslednímu mistrovskému zápasu do Mokrých Lázců. Začátek utkání je posunut o hodinu později a to na 16.30hod. Nominace:Reichel,Schulla,Kučera,Nevrtal,Klok,Kuchař,Tyleček,Minik,Doležal,Mrázek.
z IP 46.174.155.*** | 10.10.2016 19:21
Mini žáci šilheřovice

POZOR!!!! Tento týden 10.-14.10.2016 tréninky nebudou. Neboť v týdnu hrajeme dva mistrovské zápasy. Ve středu 12.10.2016 sraz u O.Ů. v 15.hod pak odjezd do Dolního Benešova. Dále v pátek 14.10.2016 sraz u O.Ů. v 14.30hod, pak odjezd do Mokrých Lázců. Nominace na zápasy: Reichel,Schulla,Kučera,Nevrtal,Klok,Kuchař,Tyleček,Minik,Doležal,Mrázek. POZOR!!! v neděli 16.10.2016 bude trénink v tělocvičně od 10-12hod.
z IP 46.174.155.*** | 6.10.2016 18:55
Mini žáci šilheřovice

V sobotu 8.10.2016 sraz na hřišťi v 9.15hod. Začátek utkání v 10.hod. Budeme hostit tým Háj ve Slezku. Nominace: Reichel,Kučera,Nevrtal,Schulla,Klok,Tyleček,Miník,Mrázek,Kuchař,Knopp.
z IP 46.174.155.*** | 3.10.2016 14:30
Mini žáci:Zítra 4.10.2016 trénink zrušen. Bude nahrazen ve Středu 5.10.2016 od 16.-17hod v TĚLOCVIČNĚ, prosím o vhodnou obuv.
Děkuji
z IP 37.48.14.*** | 3.10.2016 07:40
Mini žáci: Dnešní zâpas v Dolním Benešově odložen předběžně na středu 12.10. 2016.
z IP 46.174.155.*** | 2.10.2016 15:15
Mini žáci šilheřovice

Zítra 3.9.2016 sraz u O.Ú. v 15. hod odjezd do Dolního Benešova v 15.15hod k mistrovskému zápasu. Nominace: Reichel,Kučera,Schulla,Mrázek,Nevrtal,Tyleček,Klok,Miník,Kuchař,Knopp, Doležal.
z IP 46.174.155.*** | 25.9.2016 19:17
Mini žáci:Ve středu 28.9.2016 sraz u O.Ú. v 9.50hod. pak odjezd do PETŘKOVIC na turnaj. Začátek turnaje v 11. hod konec v 15.hod
Nominace: Reichel,Schulla,Kučera,Tyleček,Nevrtal,Klok,Miník,Kuchař,Knopp,Machalla,Mrázek.
z IP 46.174.155.*** | 25.9.2016 19:15
Mini žáci:  Pozor změna!!!! Začátky tréninků budou již od 17 - 18.30hod!!!
z IP 46.174.155.*** | 24.9.2016 12:35
Mini žáci šilheřovice

V sobotu 24.9.2016 VŠICHNI sraz na hřišťi v 13.30hod. Budeme v derby hostit tým Hatě.
z IP 46.174.155.*** | 17.9.2016 13:45
Mini žáci šilheřovice

V ponděli 19.9.2016 sraz u O.Ú. v 15.45hod pak odjezd do Hlučína k mistrovskému zápasu. Nominace: Schulla, Tyleček, Kučera, Nevrtal, Klok, Mrázek, Minik, Kuchař, Knopp, Machalla, Reichel.
z IP 46.174.155.*** | 8.9.2016 20:24
Mini žáci šilheřovice
3 min ·

Pozor!!!! změna domácích zápasů.
Již tuto sobotu 10.9.2016 přivítáme mužstvo Darkoviček.
Sraz 13.30hod na hřišťi. Začátek utkání je v 14.15 hod.
Nominace: Schulla, Kučera, Nevrtal, Klok, Miník, Reichel, Tyleček , Mrázek, Kuchař jakub, Knopp, Redzina f., Redzina š.
z IP 46.174.155.*** | 6.9.2016 15:54
Mini žáci šilheřovice

Dnes 6.9.2016 je trénink zrušen.!!! Ve čtvrtek 8.9.2016 klasicky v 17.30bhod I s odměnou za včerejší zápas. ROMAN
z IP 46.174.155.*** | 4.9.2016 19:42
Mini žáci šilheřovice: (– cítí se natěšeně).
43 min ·

Zítra 5.9.2016 sraz u O.Ú. v 16.hod. poté odjezd k mistrovskému zápasu do Píště. Nominace: Reichel, Schulla, Tyleček, Kučera, Nevrtal, Klok, Miník, Knopp, kuchař, Mrázek.
z IP 77.104.243.*** | 29.8.2016 15:25
z IP 46.174.155.*** | 17.8.2016 07:42
Mini žáci:Tak myslím, že je nejvyšší čas začít trénovat na sezonu. Tréninky začneme od 16.8.2016 , každé úterý a čtvrtek od 17.30 - 19hod.
z IP 46.174.155.*** | 15.7.2016 16:44
Vážení fotbaloví příznivci Starší přípravky (Mini Žáci),
máme za sebou další sezonu 2015/2016  ve které jsme se s 9 body umístili na 7místě. Kluci odehráli velmi pěkné zápasy.
Na ukončení sezóny byli ohodnocení tito hráči: skokan sezóny - Daniel Klok, nejlepším střelcem se stal s 35 brankami Tomáš Tyleček,
nejvšestranější hráč- Schulla Patrik. Taky výborné výkony předváděl Josef Kulhavý, který  nahrál na 21 branek a sám vsítil 25, a taky Viktor Remeš dal 13 branek.
Samozřejmě pochvalu si zasloužili všichni.
Taky jsme se rozloučili s Viktorem Remešem, Machallou Vojtěchem,Machalou Václavem, kteří přešli do žákovského družstva.
Chtěl bych poděkovat za super pizzy, které nám na ukončení věnoval pan. Jan Čecháček " Restaurace na Náměstí" + výborné
buchty od maminek, byly perfektní.
V závěru školního roku jsme se zůčastnili těchto turnajů, s těmito výsledky:
Štítina o pohár gen.Píky:Štítina - Šilheřovice 1:0, Holasovice - Šilheřovice 0:1, branka: Tyleček. Litultovice - Šilheřovice 1:0. Konečné 4. místo
Hlučín o pohár starosty Hlučína: Frýdek-Místek - Šilheřovice 4:0, Šilheřovice - Hranice na Moravě 0:2, Rybník (PL) - Šilheřovice 2:0, Šilheřovice - Hlučín "B" 2:1,branky:Tesař,Kulhavý. Knurow (PL) - Šilheřovice 1:1,branka: Machalla. Šilheřovice - Odra Petřkovice 1:1,branka: Tesař. Šilheřovice - Hlučín "A" 0:8. Konečné 5. místo.
Tworkow cup 2016: Tento turnaj v Polsku jsme odehráli v kombinovaném CZ - PL týmu.
AP Bielik - Šilheřovice 5:1, branka: Jakubík. ROW Rybník - Šilheřovice 0:3, branky: Schulla,Kulhavý2. Unia Raciborz - Šilheřovice 3:1, branka: Kučera. Šilheřovice - Slovan Havířov 2:0, branky: Jakubík,Kulhavý. Šilheřovice - Ruda Slaska 2:1, branky: Jakubík2. Šilheřovice - Hatrick Glucholazy 4:1, branky: Kulhavý, Jakubík3. Rekord Bielsko-Biala - Šilheřovice 3:1, branka: Jakubík.
Konečné 4. místo.
Moc, moc děkuji rodičům za dopravu k zápasům a turnajům, bez vás by to nešlo a dětem za snahu předvést ty nejlepší výkony.
Nesmím zapomenout na trio trenéru a všem kteří přispívají  ke kvalitním fotbalovým podmínkám, které máme v ŠILHEŘOVICÍCH.
Přeji hezky prožité prázdniny a v nové sezoně 2016/2017 mnoho úspěchu.
z IP 46.174.155.*** | 22.6.2016 20:55
Mini žáci šilheřovice:
Tworkow cup 26.6.2016 nominace: Machalla vojtěch, Schulla, Jakubík ,Kučera,Nevrtal, Reichel , Miník, Klok, Kulhavý.
Všichni nominovaní sraz v neděli 26.6.2016 u O.Ú.v 7.50hod. pak odjezd do Tworkowa.
z IP 46.174.155.*** | 12.6.2016 21:06
Starší přípravka:Turnaj 18.6.2016 ve Šťítině. Nominace: Machala Václav, Machalla vojtěch, schulla, Kučera ,Nevrtal, Tyleček, Klok, Jakubík, Remeš, Reichel. Náhradníci: Miník,Knopp Odjezd v 9.hod příjezd cca kolem 15.hod
Turnaj 19.6.2016 v Hlučíně. Nominace: Machala 2*, Machalla2*, Tesař, Schulla,Kulhavý,Tyleček,Kučera,Remeš,Jakubík. Náhradníci:Nevrtal,Reichel,Miník,Knopp. Odjezd v 7.30hod
z IP 46.174.155.*** | 8.6.2016 20:59
Mini žáci:ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ – turnaj 18.6.2016

ročník nar.2005 a mladší, hřiště „A“

Utkání Čas M u ž s t v a

1. 10:00 – 10:15 Štítina – Šilheřovice

2. 10:18 – 10:33 Holasovice - Litultovice

3. 10:36 – 10:51 Štítina – Litultovice

4. 10:54 – 11:09 Holasovice - Šilheřovice

5. 11:12 – 11:27 Štítina – Holasovice

6. 11:30 – 11:45 Litultovice - Šilheřovice

7. 11:48 – 12:03 Šilheřovice - Štítina

8. 12:06 – 12:21 Litultovice - Holasovice

9. 12:24 – 12:39 Litultovice - Štítina

10. 12:42 – 12:57 Šilheřovice - Holasovice

11. 13:00 – 13:15 Holasovice -Štítina

12. 13:18 – 13:33 Šilheřovice - Litultovice

Závěr – ukončení turnaje a vyhlášení výsledku.
z IP 46.174.155.*** | 8.6.2016 20:58
Mini žáci:Připomínám v pátek 10.6.2016 v 17.hod na hřišťi rozlučka se sezonou 2015/2016. Prosím jednoho z rodičů o účast!!!!!!
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 29.5.2016 13:10
Starší přípravka:31.5.2016 sraz všech nominovaných hráčů v 16.15hod pak odjezd k poslednímu mistrovskému utkání do Hlučína. Začátek utkání je v 17.hod.
Nominace: Machala Václav, Machala Vojtěch, Remeš,Kučera,Kulhavý,Tyleček,Schulla,Klok,Mrázek,Nevrtal.Pozor!!!!!!!! Trénink 31.5.2016 zrušen z důvodu mistrovského utkání v Hlučíně.
z IP 46.174.155.*** | 29.5.2016 12:56
Mini+Starší přípravka:Harmonogram na měsíc červen 2016:
10.6.2016 v 17.hod bude na hřišťi ukončení sezony 2015/2016 z vyhlášením a oceněním nejlepších hráčů. Prosím rodiče o účast!!!
18.6.2016 Turnaj ve Šťíťině (5+1)
19.6.2016 Turnaj v Hlučíně (7+1)
26.6.2016 Turnaj ve Tworkowě (5+1) Polsko
z IP 89.176.8.*** | 22.5.2016 09:08
Zaregistruj se na Fotbalizer.cz a zúčastni se tipovací soutěže o ceny.

Tipovat můžeš výsledky všech fotbalových zápasů v ČR. Volba záleží pouze na tobě.

www.fotbalizer.cz/user/tips-event/
z IP 46.174.155.*** | 17.5.2016 19:57
Starší přípravka:Ve čtvrtek 19.5.2016 sraz na hřišťi v 16.15hod. Začátek utkání proti Darkovičkám je v 17.hod.
Pozor !!!!! v neděli 22.5.2016 v 10.hod dopoledne bude na našem hřišťi sehrán mistrovský zápas proti FC baník Ostrava. Sraz v neděli bude v 9.15hod. Roman
z IP 46.174.155.*** | 16.5.2016 16:42
Starší přípravka:Zítra 17.5.2016 bude pro auta uzavřena sokolská ulice, bude se pokládat nový asfaltový koberec. Prosím děti a rodiče při cestě na trénink , aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkuji Roman
z IP 89.176.8.*** | 11.5.2016 19:45
Přidej klub mezi své oblíbené a získej rychlý a snadný přehled o veškerém dění!

Zaregistruj se na www.fotbalizer.cz - tipuj výsledky, komentuj a sdílej!
z IP 46.174.155.*** | 11.5.2016 19:35
Starší přípravka:Nominace hráčů k mistrovskému utkání v sobotu 14.5.2016 proti Kozmicím : Schulla, Kučera , Kulhavý , Tyleček , Klok , Machala Václav , Machala Vojtěch , Remeš , Mrázek , Reichel , Nevrtal, Krakovka.
Sraz všech nominovaných bude v sobotu 14.5.2016 v 14.hod u O.Ú. posléze odjezd.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 3.5.2016 19:37
Mini žáci:Ve čtvrtek 5.5.2016 sraz na hřišťi v 16.15hod. K mistrovskému zápasu k nám zavítá tým Píště. Začátek utkání je v 17.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 25.4.2016 18:58
Starší přípravka (Mini žáci): Pozor!! Změna termínu mistrovského zápasu v sobotu 30.4.2016 se hrát nebude. Nový termín je ve čtvrtek 5.5.2016 v 17.hod.
Přeložení je na žádost Píště.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 22.4.2016 16:37
Mini žáci:Zítra 23.4.2016 sraz na hřišťi v 13.45hod. přívítáme na našem hřišťi tým Haťe. Bude se hrát jako obvykle dvojzápas. Starší přípravka a Mini žáci. Roman
z IP 46.174.155.*** | 14.4.2016 19:46
Mini žáci šilheřovice

Nominace na první mistrovský zápas do Hlučína: Machala vojtěch,Machala Václav, Schulla,Kučera,Kulhavý,Remeš,Tyleček,Klok, Mučka,Mrázek.
Všichni hráči sraz u O.Ú. v pondělí 18.4.2016 v 15.45hod. Začátek utkání je v 16.30hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 14.4.2016 14:21
Mini žáci:Mini žáci šilheřovice

Dnes 14.4. 2016 trénink zrušen!!!!!!!!!!!!!
z IP 46.174.155.*** | 12.4.2016 20:02
Mini žáci:Změna:Tréninky budou začínat od 17-18.30hod!!!!!!
z IP 46.174.155.*** | 31.3.2016 20:27
Starší přípravka:V pondělí 4.4.2016 sraz v 16.30hod u O.Ú. všech nominovaných k zápasu proti Darkovičkám, poté odjezd k zápasu.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 29.3.2016 19:21
Starší přípravka (Mini žáci):Zítra 30.3.2016 bude poslední trénink v tělocvičně!!!
Tréninky budou dále probíhat na hřišťi Tj sokol Šilheřovice a to každé úterý a čtvrtek od 16.30-18.hod.!!!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 20.3.2016 18:39
Mini žáci:Ve středu 23.3.2016 Bude Velikonoční trénink plný zábavy.
Dále v neděli 27.3.20216 trénink nebude!!!!!
z IP 46.174.155.*** | 15.3.2016 18:41
Starší přípravka:V neděli 20.3.2016 bude místo tréninku sehrán přátelský zápas proti Hlučínu.
z IP 46.174.155.*** | 13.3.2016 16:21
Mini žáci:V úterý 15.3.2016 sraz v 15.hod všech nominovaných hráčů u O.Ú. posléze odjezd do Oldřišova k přátelskému utkáni proti Služovicím.
z IP 46.174.155.*** | 3.3.2016 18:11
Mini žáci:V neděli 6.3.2016 bude místo tréninku od 14-15.30hod. sehrán přátelský zápas proti Hlučínu. ( dresy budou k dispozici)
z IP 46.174.155.*** | 21.2.2016 18:16
Starší přípravka:Ve středu 24.2.2016 bude místo tréninku sehrán přátelský zápas proti Darkovičkám.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 15.2.2016 20:17
Starší přípravka: Minižáci Šilheřovice

rozlosování jaro 2016

18.4.2016 16:30 Hlučín „A“ Šilheřovice

23.4.2016 14:30 Šilheřovice Hať

30.4.2016 15:00 Šilheřovice Píšť

7.5.2016 15:00 Šilheřovice Darkovičky

14.5.2016 15:00 Kozmice Šilheřovice

21.5.2016 15:30 Šilheřovice Baník Ostrava„C“

31.5.2016 17:00 Hlučín „B“ Šilheřovice
z IP 46.174.155.*** | 8.2.2016 13:49
Mini žáci:Připomínám ve středu 10.2.2016 je trénink zrušen!!!!
z IP 46.174.155.*** | 5.2.2016 13:07
Mini žáci:Ve středu 10.2.2016 je trénink zrušen!!!!!!Další trénink bude v neděli 14.2.2016 od 14-15.30hod. Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 3.2.2016 18:47
Mini žáci: Ročníky 2005-2006 v sobotu 6.2.2016 sraz u obecního ůřadu v 7.15hod. pak odjezd na turnaj do Dolního Benešova.( Trenér p. Roman)
Ročník 2007 a mladší mají sraz taktéž v sobotu 6.2.2016, ale v 10.hod. pak odjezd do Bohumína k přátelskému zápasu proti Vřesině.( Trenér p. Marcel)
z IP 46.174.155.*** | 31.1.2016 13:13
Mini žáci:Připomínám dnes 31.1.2016 trénink zrušen!!!!!!!
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 25.1.2016 19:31
Mini žáciTak kluci, turnaj se blíží a jen přopomínám ve středu trénink od 15.30-17hod. V sobotu 30.1.2016 sraz v 8.hod. začátek turnaje je v 9.hod.
Dále v neděli 31.1.2016 je trénink zrušen!!!!!!
Další sobotu 6.2.2016 Jedeme na turnaj do Dolního Benešova.
Nominaci ohlásím na tréninku ve středu 3.2.2016.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.1.2016 09:07
Mini žáci:Tréninky pokračují jako obvykle: neděle 14-15.30hod. středa 15.30-17.hod. Prosím kdo mi ještě z registrovaných hráčů nezaplatil 100kč poplatek na rok 2016, tak ať tak učiní do 14dnů. Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 22.12.2015 07:30
Mini žáci:Všem přeji krásné prožití svátků vanočních a do nového roku 2016 pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 22.12.2015 07:29
Mini žáci:Tréninky budou pokračovat standartně, to je každou středu od15.30-17.hod. a neděle od 14.-15.30hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 26.11.2015 19:47
Mini žáci:V neděli 29.11.2015 bude klasický trénink od14-15.30.hod.
Dále ve středu 2.12.2015 bude Mikulášský trénink od 15.30-17.hod
V neděli 6.12.2015 trénink nebude z důvodu turnaje v tělocvičně.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 19.11.2015 16:57
Mini žáci:V neděli 22.11.2015 bude trénink v tělocvičně od 10-12hod. Roman
z IP 185.19.0.*** | 15.11.2015 15:03
Dobrý den

spirit.fb-souteze.cz/souteze/GorUK2Qu/foto/ 22894
Přátelé dejte nám hlas na fotku Ladislav Svoboda TJ Svídnice a pomozte nám vyhrát 10 fotbalových míčů.Hlasovat jde jen jednou za celou soutěž.Pokud to půjde hlavně sdílejte a sdílejte moc všem děkujeme.

                                Za klub TJ Svídnice Ladislav Svoboda
z IP 46.174.155.*** | 26.10.2015 18:44
Mini žáci:Tréninky budou pokračovat již jen v tělocvičně a to každou neděli od14-16.hod a podařilo se mi zajistit ještě jeden nový termín, každou středu od 15.30- 17.hod. Středeční tréninky začnou od 4.11.2015
Roman
z IP 46.174.155.*** | 23.10.2015 17:38
Mini žáci:V neděli 25.10.2015 trénink v tělocvičně od 14-16hod.
Prosím o vhodnou obuv!!!!! Ti kluci kteří mají nafasovány tepláky joma do tělocvičny nenosit, z důvodu poškození o palubovku.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 18.10.2015 19:01
Mini žáci:V úterý 20.10.2015 trénink nebude, jelikož mužstvo odjíždí k poslednímu mistrovskému zápasu do Ostravy. Sraz v úterý 20.10.2015 bude v 14.30hod odjezd v 14.45hod. začátek utkání je v 15.30hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 15.10.2015 16:13
Mini žáci:Dnes 15.10.2015 trénink zrušen!!!
Podařilo se mi na neděli 18.10.2015 zajistit tělocvičnu.
Začátek tréninku v tělocvčně je od 14.30-16hod.
Roman
z IP 31.222.0.*** | 13.10.2015 17:00
Mini žáci:Prosím, omlouvám se. Dlužím termín zahájení tréninku v tělocvičně, tak tedy budeme začínat 25,10.2015 a potom každou neděli od 14.30-16.hod. Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 11.10.2015 18:22
Mini žáci:Pozor!! Pozor!! Změna: začátek tréninků v úterý a ve čtvrtek je posunut již na 16.30hod.
Dále začnou tréninky v tělocvičně: Každou neděli od.14.30-16.hod.
Prosím o vhodnou obuv.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 6.10.2015 20:14
Mini žáci:V sobotu 10.10.2015 sraz na hřišťi v 12.30.hod.
Budeme hostit tým Hlučína "B". Začátek utkání je v 13.30.hod
Roman
z IP 46.174.155.*** | 4.10.2015 18:02
Mini žáci:Zítra 5.10.2015 sraz u O.Ú. v 16.15hod, posléze odjezd k mistrovskému zápasu do Darkoviček.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 26.9.2015 16:16
Mini žáci:V pondělí 28.9.2015 sraz u O.Ú. v 15.30.hod pak odjezd k mistrovskému zápasu do Píšťe.
Roman.
z IP 46.174.155.*** | 18.9.2015 19:47
Mini žáci:Zítra 19.9.2015 sraz na hřišťi v 13.30hod. Začátek utkání s Hlučínem "A" je v 14.30hod. Roman
z IP 46.174.155.*** | 10.9.2015 19:38
Mini žáci:V sobotu 12.9.2015 sraz u O.Ú. v 13.30hod posléze odjezd do Haťi k zápasu. Bude se hrát opět dvoj zápas: Benjamínci a Starší přípravka. Zahrajou si všichni. Roman
z IP 46.174.155.*** | 7.9.2015 16:29
Mini žáci:Zítra 8.9.2015 sraz na hřišťi v 16.15hod. v 17.hod začátek prvního mistrovského utkání, přivítáme Kozmice.
z IP 31.222.0.*** | 1.9.2015 16:57
Mini žáci:Trénink v úterý 1.9.2015 už od17hod. a čtvrtek 3.9.2015 taktéž od 17.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 30.8.2015 14:15
Mini žáci:Trénink v úterý 1.9.2015 už od17hod. a čtvrtek 3.9.2015 taktéž od 18.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 12.8.2015 07:33
Mini žáci(starší přípravka):Dnes 12.8.2015 v 18.hod. bude trenink, následně další středu 19.8.2015 taktéž v 18.hod. Dále už klasicky úterý 25.8.2015 v 18hod. a čtvrtek 27.8.2015 v 18.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 6.8.2015 14:22
Rozpis mistrovských utkání podzim 2015
5. kolo
Sobota 5. 9. 2015 15:00
Šilheřovice - Kozmice
tráva 2015815G1D0503
6. kolo
Sobota 12. 9. 2015 14:30
Hať - Šilheřovice
tráva 2015815G1D0603
7. kolo
Sobota 19. 9. 2015 14:30
Šilheřovice - Hlučín "A"
tráva 2015815G1D0702
1. kolo
Pondělí 28. 9. 2015 16:30
Píšť - Šilheřovice
tráva 2015815G1D0104
2. kolo
Sobota 3. 10. 2015 13:30
Darkovičky - Šilheřovice
tráva 2015815G1D0201
3. kolo
Sobota 10. 10. 2015 13:30
Šilheřovice - Hlučín "B"
tráva 2015815G1D0304
4. kolo
Úterý 20. 10. 2015 15:30
Baník Ostrava "C" - Šilheřovice
ZŠ J.Šoupala-Poruba-tráva 2015815G1D0402

Export do kalendáře
Opava
MINI (starší přípravka) 1+5 sk.D - Hemax Palety
z IP 46.174.155.*** | 29.7.2015 15:32
Mini žáci:Tak kluci nadešel čas opět dobře potrénovat. První trénink proběhne 5.8.2015 v 18.hod. na hřišťi. Prosím o sdílení s dalšími.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 7.7.2015 20:39
Vážení fotbaloví příznivci,
naše starší přípravka skončila v sezoně 2014/2015 na posledním místě, i přesto jde vidět u mnoha kluků velký progres.
Věřím, že v nadcházejícím ročníku budeme zase o něco silnější.
Na jaře 12-13.5. 2015 proběhl na našem hřišťi nábor mladých fotbalistů. Na naše tréninky je možno dojít kdykoliv.
Dále v našem fotbalovém středisku se uskutečnily dvou víkendové soustředení 6-7.6. 2015,13-14.6.2015 s našimi Polskými přateli s Křyžanovic(Tworkowa).
Této spolupráce si nesmírně vážim a chtěl bych tímto poděkovat předsedovi p. Kopiovi,starostovi obce p.Káňovi kteří tento projekt celý vymysleli a kterým není lhostejná naše mládež.
Samozřejmě děkuji taky trenérum p.Hofrichterovi,p.Salingerovi,p.Janoschovi,pí.Lazarové a všem fotbalistům za ůčast.
Po skončení sobotního soustředění dne 13.6.2015 jsme si všichni užili ukončení sezony. Kluci dostali od p. Honzy Čecháčka (mladšího) Reataurace na náměstí vynikajíci odměnu a to několik chutných pizz. Děkujeme, každá maličkost nás potěší.
Poděkování patří i rodičům kteří jsou nedílnou částí našich týmů, bez nich by to taky nešlo a na závěr celému TJ sokol Šilheřovice za vytvoření vynikajících podmínek k naší práci.
Těšíme se na novou sezonu 2015/2016.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.sokolsilherovice.cz (odkaz Diskuze)
                                                              Facebook: Mini žáci šilheřovice

Roman Schulla mob: 605 417 310
z IP 46.174.155.*** | 24.6.2015 19:39
Mini žáci:Všichni nominovaní na turnaj v Polsku: Sraz a zároveň odjez bude v neděli 28.6.2015 v 8.15hod od O.Ú.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 21.6.2015 19:43
Mini žáci:Ve středu 24.6.2015 v 17.30hod. bude na hřišťi poslední trénink.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 17.6.2015 20:51
Mini žáci:Zítra 18.6.2015 na treniniku bude nominace na turnaj do Kozmic.
Všichni nominováni sraz v sobotu u O.Ú. v 7.45hod. Bude vyhodnocení soustředění a pak odjezd na turnaj.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 15.6.2015 16:54
Mini žáci:Úterý a čtvrtek trénink v 17.30hod. V sobotu sraz na O.Ú. v 7.30hod Proběhne vyhodnocení společného soustředění s polskými přáteli a následný odjezd na turnaj do Kozmic.
Roman
z IP 31.222.0.*** | www.bigcup.cz | 11.6.2015 22:08
Ahoj,
srdečně zveme váš tým na tradiční prázdninový turnaj v malé kopané 4+1 Big Holiday Cup 2015.
64 týmů z ČR, Slovenska a Polska.
4.-5.7. 2015 v Darkovicích.
4 kvalitní travnaté hřiště, stanové městečko, koupaliště v místě
Kvalitní zábava zaručena!
Přihlášky na www.bigcup.cz nebo 605 272 991
z IP 46.174.155.*** | 8.6.2015 19:29
Mini žáci+žáci:Připomínám, tento týden bude treninik jen ve středu 10.6. 2015 v 17.hod. Potom v sobotu 13.6. 2015 soustředění od 10-11.30hod odpoledne od 15-16.30hod posléze bude ukončení sezony. V neděli bude pokračovat soustředění ve stejný čas jako v sobotu.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 5.6.2015 21:28
Mini žáci+žáci:Zítra 6.-7.6.2015 soustředění na hřišťi.
Příšťí týden trénink jen ve středu 10.6.2015. v 17.hod
Pak o víkendu 13.-14.6.2015 ukončení soustředění a celé sezony.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 27.5.2015 20:28
Mini žáci:V pátek 29.5.2015 sraz u O.Ú. v 15.15hod, pak odjezd do Haťi k mistrovskému utkání.!!!!! To též v sobotu sraz u O.Ú. v 14.hod pak odjezd k mistrovskému zápasu do Kozmic.!!!!!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 25.5.2015 19:33
POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat
Registrační číslo projektové
žádosti:
CZ.3.22/3.3.04/15.04494
TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice se podařilo navázat na úspěšný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ
HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL
fotbalového týmu mládeže, který bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích. V rámci
projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6.
- 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015. Tréninky + taktické soustředění budou začínat vždy od 10-11.30hod a 15.-16.30hod.
z IP 46.174.155.*** | 25.5.2015 19:31
V Šilheřovicích 31. 7. 2014
POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat
Registrační číslo projektové
žádosti:
CZ.3.22/3.3.04/15.04494
TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice se podařilo navázat na úspěšný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ
HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL
fotbalového týmu mládeže, který bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích. V rámci
projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6.
- 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015. Tréninky + taktické soustředění budou začínat vždy od 10-11.30hod a 15.-16.30hod.
z IP 46.174.155.*** | 24.5.2015 21:12
Mini žáci:Międzynarodowy turniej piłki nożnej „Tworków Cup III“ O Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice rocznika 2005 i młodsi Organizator: LKS Tworków Termin: Niedziela 28.06.2015r. Początek: 9:30 Koniec: ok 13:30 Miejsce: Stadion Główny LKS Tworków ul. Główna 70a Kategoria: Rocznik 2005 i młodsi Startowe: 50zł (10 zawodników + 1 trener) Ogólne: zawodnicy 5 w polu +1 br.,1x13 min, 3 boiska (A/B/C przygotowane o wymiarach 60x40, bramki 5x2m, zmiany systemem hokejowym, ciepły posiłek + napoje, każde dziecko otrzymuje dyplom i medal, trzy pierwsze zespoły puchar, zostanie wybrany nalepszy bramkarz, zawodnik oraz strzelec. Drużyny turniejowe: Naprzód Rydułtowy, Naprzód Czyżowice, LKS Tworków, LKS Tworków 08, TJ Sokol Silherovice, Silesia Lubomia, SK Slavie Trebovice, SV Stern Britz Berlin, Start Pietrowice Wielkie, Szkółka Piłkarska Winners Gołkowice, MPK Odra Centrum Wodzisław Śląski, Forteca Świerklany. Kontakt: Piotr
z IP 46.174.155.*** | 20.5.2015 10:13
Mini žáci:Ve čtvrtek 21.5.2015 trénink v 17.hod
V sobotu 23.5.2015 poslední domácí zápas proti Píšťi.
Sraz v 14.15hod.
z IP 46.174.155.*** | 16.5.2015 17:27
Mini žaci:Prosím o sdílení: Máme opět změnu, zápas s Darkovičkami se odehraje v pondělí 18.5.2015 v 17.hod, ale pozor!!! !!! na našem hřišťi v Šilheřovicích. Sraz v 16.15hod.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 14.5.2015 15:19
Mini žáci:Dnes 14.5.2015 trenink zrušen!!!!
Sobotní zápas proti Darkovičkám je přeložen na pondělí 18.5.2015 v 17.hod. Sraz v pondělí u O.Ú. v 16.hod pak odjezd do Darkoviček.!!!!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 9.5.2015 18:18
V úterý 12.5.2015 a ve středu 13.5.2015  se na hřišťi TJ sokol Šilheřovice v 17.hod bude
konat nábor mladých fotbalových nadějí. Všichni jste srdečně zváni.
z IP 46.174.155.*** | 7.5.2015 20:47
Mini žáci:Pozor!!!! Sobotní zápas v Haťi se odkládá z 9.5.2015 na pátek 29.5.2015.!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 29.4.2015 15:47
Mini žáci:Zítra 30.4.2015 trénink není. Z důvodu akce pálení čarodějnic na Bamšuli, uvidíme se tam.
Dále v sobotu 2.5.2015 hrajeme doma proti Dobroslavicím. Sraz je v 13.45hod. Začátek utkání 14.30.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 20.4.2015 21:56
Mini žáci:Sobotní zápas proti Baníku se bude hrát již v pátek 24.4.2015
Sraz na hřišťi bude v 16.15hod. začátek utkání je v 17.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 19.4.2015 10:57
Mini žáci:V pondělí sraz u obecního úřadu v 15.45hod, pak odjezd do Hlučína k mistrovskému zápasu.
Roman.
z IP 46.174.155.*** | 12.4.2015 13:55
Mini žáci:Tréninky budou od 14.4.2015 začínat v 17.hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.4.2015 15:47
Mini žaci:Bohužel rozmarům počasí neporučíme, proto dnes 2.4.2015
trénink opět zrušen. Další trénink bude v útery 7.4.2015, doufejme že se počasí umoudří.
Jinak Vám přejí krásné svátky velikonoční ROMAN.
z IP 46.174.155.*** | 31.3.2015 15:00
Mini žaci:Dnes 31.3.2015 trenink zrušen s ohledem na počasí.
Další trenink bude klasicky ve čtvrtek 2.4.2015 od 16.30hod na hřišťi. Roman
z IP 46.174.155.*** | 28.3.2015 19:32
Mini žaci:Treninky budou již venku na hřišťi, každé útery a čtvrtek od 16.30hod. Roman
z IP 195.39.78.*** | www.fotbalon.cz | 26.3.2015 09:54
Ahojte, budeme rádi když se i vy přidáte k projektu Fotbalon.cz a
rozšíříte již 2200 registrovaných klubů v ČR.
Pomáháme klubům jednoduchou a zábavnou formou dokumentovat jejich
fotbalovou současnost a minulost.
Naleznete u nás spoustu zajímavých statistik, porovnání a funkcí.
Těšíme se na vás,
www.fotbalon.cZ
www.facebook.com/fotbaloncz
info@fotbalon.cz
z IP 46.174.155.*** | 22.3.2015 11:57
Mini žáci:V úterý 24.3.2015 v 16.30hod bude trénink na hřišti.
Roman
z IP 178.72.224.*** | 17.3.2015 19:09
Mini žáci:V neděli 22.3.2015 bude trenink v tělocvičně od 10-12hod!!!!
Roman.
z IP 46.174.155.*** | 26.2.2015 07:03
Mini žáci:V neděli 1.3.2015 místo tréninku budem hrát přátelák proti Hlučínu. Sraz v tělocvičně 13.40hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 4.2.2015 19:32
Mini žáci:Pozor!!! v neděli 8.2.2015 od 10 - 12hod. Přijede k nám k přípravnému utkání HLUČÍN, již podruhé můžeme poměřit síly s kvalitním soupeřem.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.2.2015 20:01
Mini žáci:Pozor!!! v neděli 8.2.2015 bude trenink od 10 - 12hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 31.1.2015 19:16
Mini žáci:Prosím všechny zaregistrované členy TJ sokol Šilheřovice o zaplacení ročního členského poplatku který činí 100kč.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 18.1.2015 16:45
Mini žáci:Dnešní přátelské utkání s Hlučínem jsme prohráli 10:14.
Přesto výkon naších kluků byl velmi dobrý.
V neděli 25.1.2015 bude trénink probíhat klasicky.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 14.1.2015 20:41
Mini žáci:V neděli 18.1.2015 bude v tělocvičně místo tréninku sehráno přípravné utkáni proti Hlučínu.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 10.1.2015 14:37
Mini žáci:Trénink v neděli 11.1.2015 zrušen z důvodu turnaje v Hlučíně.
z IP 46.174.155.*** | 4.1.2015 10:08
Mini žáci: Turnaj v Hlučíně 11.1.2015 
    Přihlášené týmy: Slavia Opava, FC Hlučín žlutý,Markvartovice, Šilheřovice,Kozmice,FC Hlučín zelený,FC Baník Ostrava 2006,Kobeřice

    Ahoj tohle by měli být všechny týmy ...už nikoho nezveme každého odkažte na stránku Hlucincup.cz a nebo jim řekněte ,že se hraje systémem každý s každým 1x10 minut. sraz 11.1.2015 je v 7:50 hod. u sportovní haly ukončení cca ve 14:30 hod. Čau budu se těšit  trenér U10 FC Hlučín Marcel Fürster
z IP 46.174.155.*** | 23.12.2014 16:36
Mini žáci:Poslední trénink v tomto roce proběhne klasicky v tělocvičně
v neděli 28.12.2015 od.14-15.30hod.
Roman.
z IP 46.174.155.*** | 7.12.2014 20:08
Mini žáci:Příští neděli 14.12.2014 je tréninik zrušen!!!!
Další bude v neděli 21.12.2014 od 14-15.30hod.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.12.2014 19:17
V neděli 7.12. 2014 bude trénink klasicky od 14-15.30hod.
Následující neděli 14.12.2014 je trénink zrušen!!!!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.12.2014 19:16
Mini žáci:
Fotbalové tréninky budou probíhat každou neděli od 14-15.30hod v místní tělocvičně.
Veškeré informace naleznete na webových stránkáchWWW. SOKOLSILHEROVICE.CZ dále kliknout na DISKUZE.
Jinak na Facebooku: Mini žáci šilheřovice.

S pozdravem Schulla Roman Mob: 605 417 310
z IP 46.174.155.*** | 29.11.2014 16:52
Mini žáci:V neděli 30.11.2014 od 14-15.30hod. Trénink v tělocvičně. Roman.
z IP 46.174.155.*** | 13.11.2014 20:33
Mini žáci:V neděli 16.11.2014 od 10.hod proběhne trénink v tělocvičně.
Prosím o vhodnou obuv do haly.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 6.11.2014 17:55
Mini žáci:V sobotu 8.11.2014 sraz u obchodu p. Rity Struhalove v 7.30hod,
pak odjezd do Hlučína k přípravným zápasům.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 21.10.2014 19:09
Mini žáci:Ve středu 22.10.2014 trénink v 17.hod na hřišti.
V úterý 28.10.2014 proběhne na hřišti rozlučka s podzimní částí soutěže. Sraz na hřišti v 16.hod. Prosím jednoho z rodičů o účast ve sportovním oblečení.
Děkuji Roman
z IP 46.174.155.*** | 15.10.2014 19:33
Mini žáci:V sobotu18.10.2014 sraz ve 12hod u obchodu p. Struhalové, pak odjezd k mistrovskému zápasu do Dobroslavic. Začátek utkání je v 13hod. Roman
z IP 46.174.155.*** | 2.10.2014 20:04
Mini žáci:V sobotu 4.10. 2014 se zápas v Dobroslavicích od kláda na 18.10.2014. Hodinu upřesním.
Roman
z IP 46.174.155.*** | 28.9.2014 11:40
Mini žáci:V pondělí 29.9.2014 sraz na hřišti nejpozději v 16.hod.
Budeme hostit Darkovičky. Začátek utkání je v 16.30.hod
Roman
z IP 46.174.155.*** | 22.9.2014 20:21
Mini žáci:Ve středu 24.9.2014 trénink v 17.hod
Ve čtvrtek 25.9.2014 sraz na hřišti v 16.hod,
v 16.30hod začátek utkání s Hlučínem.
z IP 46.174.155.*** | 17.9.2014 20:51
Mini žáci:V PONDĚLÍ 22.9.2014 sraz na hřišťi  ŠILHEŘOVICÍCH  V 16.HOD.
Budeme hostit Hlučín A. Zápas začíná v 16.30hod
Roman
z IP 46.174.155.*** | 16.9.2014 15:34
Mini žáci:Dnes fotbal zrušen!!!!! Bude se hrát zítra 17.9.2014 v 17.hod na našem hřišti v Šilheřovicích. Sraz 16.15hod
Roman
z IP 46.174.155.*** | 4.9.2014 20:55
V pondělí 8.9.2014 sraz na hřišti v 16.15hod.
V 17.hod začátek utkání proti Hati. Budou hrát souběžně i naši Benjamínci, přijďte kluky podpořit.
Roman.
z IP 46.174.155.*** | 2.9.2014 17:50
Mini žáci:Tréninky od středy 3.9.2014 budou začínat už od 17.hod!!!!!!
Roman
z IP 46.174.155.*** | 14.8.2014 21:31
MINI ŽÁCI Rozlosováni sezona 2014/2015 PODZIM

1.9. 17:00 Pondělí Píšť – Šilheřovice

8.9. 17:00 Pondělí Šilheřovice – Hať

16.9. 17:00 Úterý Baník Ostrava C - Šilheřovice

22.9. 16:30 Pondělí Šilheřovice – Hlučín A

29.9. 16:30 Pondělí Šilheřovice – Darkovičky

4.10. 19:30 Sobota Dobroslavice – Šilheřovice

13.10. 16:00 Pondělí Šilheřovice – Kozmice