Náš fotbalový klub byl založen již v roce 1951 Od tohoto roku prošel fotbal a celý sportovní areál mnoha změnami. Dnes má náš klub 5 fotbalových mužstev od Minižáků přes Žáky , Dorost , Muži-B až po Muži-A. Hráče jednotlivých mužstev najdete vlovo v menu Sestavy Mužstev včetně fotografií. Nejen rozšíření jednotlivých družstev , ale i areál prošel mnohými změnami. Dnes klub vlastní celý sportovní areál s hlavní fotbalovým hřištěm a tréninkovým hřištěm , které současně slouží i jako druhé hrací hřiště.

Cz_pl Eu                      

 

 

Název programu :

Operační   program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti   podpory:

3.3

Název oblasti   podpory a území:

Fond   mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti: 

FOTBAL   BEZ HRANIC – vybudování CZ-PL fotbalového týmu v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/15.04494

TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice  se podařilo navázat na úspěšný projekt z roku 2014 „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“. Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL fotbalového týmu mládeže, který bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích. V rámci projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6. - 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015.

Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 11 292 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV je ve výši 85%, tj. 9 598 EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------